ഇസ്‌ലാം പാഠശാല Created by GameZone Apps

ഇസ്‌ലാം പാഠശാല

ഇസ്‌ലാം പാഠശാല is listed under Categories Malayalam , ഇസ്‌ലാം പാഠശാല Created by GameZone Apps, Last Updated September 28, 2018, Version 8.0, Size 5.1M Downloads 50,000+, Votes 285 Ratings 4.7 Play Store Link

ഇസ്‌ലാം പാഠശാല Description

This Free Islamic app is a collection of various categories. All in one malayalam Islamic application. categories ------------------- * Islamkaryangal malayalam * eemaankaryangal malayalam * madavidhikal malayalam * quran malayalam * hadees malayalam * dikr dua malayalam * Islamic quiz malayalam * islamic books malayalam * islamic websites malayalam * islamic news malayalam * Quran malayalam voice * Islamic baby Names malayalam * Islamic speech malayalam * Islamic videos malayalam നിത്യജീവിതത്തിൽ ഓരോ മുസ്‌ലിമും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ അറിവുകളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രെമിച്ചിട്ടുണ്ട് . നാഥാ! ഇതില...

Similar Apps Like ഇസ്‌ലാം പാഠശാല

 • Namaz in Hindi, Namaz ka Tariqa

  Namaz in Hindi, Namaz ka Tariqa Created by FirozKhan, Last Updated January 23, 2018, Size 6.3M Downloads 1,000,000+, Votes 8780 Ratings 4.7

  This is easy guide of performing Namaz in Hindi. Basically this app developed for those who can't read Urdu/Arabic. This app is very authentically describes the etiquette and right way of performing "...,

 • Ayatul Kursi MP3

  Ayatul Kursi MP3 Created by yuumedia, Last Updated February 19, 2019, Version 1.2, Size 6.9M Downloads 1,000,000+, Votes 12867 Ratings 4.6

  Download this free app and listen to Ayatul Kursi from surah al Baqara Quran chapter 2 . You do no need to download mp3, just install the app.No wifi or data needed If you want to recite text, check o...,

 • Al Quran Bahasa Melayu MP3

  Al Quran Bahasa Melayu MP3 Created by Quran Reading, Last Updated November 6, 2018, Version 2.5, Size 22M Downloads 500,000+, Votes 10732 Ratings 4.7

  The Malay Quran and translation application is the Complete Quran mp3 with Quran recitation, translation and Interpretation Quran Kareem. Read the full Quran digital with translation and audio on your...,

 • Six Kalimas of Islam - Learn the 6 Muslim Kalmas

  Six Kalimas of Islam - Learn the 6 Muslim Kalmas Created by Active Mobile Applications, LLC, Last Updated August 24, 2017, Version 2.13, Size 4.1M Downloads 500,000+, Votes 4554 Ratings 4.8

  Six Kalmas are pillars of Islam, 6 Kalimahs Kalmas Kalmah Kalimas are the main content of this application and free to learn. Muslims all over the world, please read, recite and learn these. There is...,

 • namaz ka tareeqa in urdu

  namaz ka tareeqa in urdu Created by nisapps, Last Updated 2017-02-23, Version 1, Downloads 100,000 - 500,000, Ratings 3.0

 • Niskaarangal-Malayalam

  Niskaarangal-Malayalam Created by D-sha, Last Updated January 9, 2019, Version 9.2, Size 5.2M Downloads 100,000+, Votes 3682 Ratings 4.8

  Niskarathinte poornna roopam mayyath Niskaram sunnath niskarangal Jumaa Niskaram Niskara seshamulla Dua Jamum Khasrum . . and More...,

 • Sunni Manzil-Adkar Full

  Sunni Manzil-Adkar Full Created by Areekadan Thashrif, Last Updated January 13, 2019, Version 7.005, Size 51M Downloads 100,000+, Votes 3842 Ratings 4.7

  Download Sunni Manzil From iphone & Android Now !! ?????????????? ✦New Features✦ ✦സുന്നി മന്‍സില്‍ (ഭാഗം 1 ഭാഗം 2)കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തതാണ് പുതിയ സുന്നി മന്‍സില്‍, ✦പഴയ സുന്നി മന്‍സില്‍ size = 60 MB ,പ...,

 • Byheart Quran Easily-Malayalam

  Byheart Quran Easily-Malayalam Created by Areekadan Thashrif, Last Updated November 25, 2015, Size 4.1M Downloads 100,000+, Votes 638 Ratings 4.6

  ? ?നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഹാഫിളാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ‼ ‼ എന്നാല്‍ അവരുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷന്‍ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യണം? ‼ ? ഹാഫിള്‍ ഇല്‍യാസ് സകാഫി പാടലടുക്ക എഴുതിയ "ഖുര്‍ആന്‍...,

 • Sunni Online Radio

  Sunni Online Radio Created by Abu Afzal Rahman, Last Updated January 13, 2017, Version 2.1.2, Size 4.5M Downloads 100,000+, Votes 1624 Ratings 4.5

  SUNNI ONLINE RADIO - Radio for Kerala Malabar Islamic Classroom , World's First Malayalam Online Islamic Channel. KMIC, KMIC TV, KMIC RADIO, SSF, SYS, ICF, RSC,KERALA,ISLAM,SUNNI,AP, ISLAMIKA JALAKAM...,

 • Dua Malayalam - മലയാളം ദുആകൾ

  Dua Malayalam - മലയാളം ദുആകൾ Created by KERALASOFT INDIA, Last Updated August 13, 2018, Version 11.0, Size 4.7M Downloads 100,000+, Votes 396 Ratings 4.5

  Malayalam dua ------------------------------- Following are the core features of this app: - Designed to run on all versions of Android devices - Capable to render Malayalam script perfectly - No add...,

 • Malayalam Quiz

  Malayalam Quiz Created by mifthi, Last Updated January 21, 2019, Version 1.2.5, Size 4.3M Downloads 100,000+, Votes 1431 Ratings 4.3

  Important: Malayalam Quiz is specially built for Malayalam language. Please don't install if you don't know the Malayalam Language. Malayalam Quiz is an interactive Malayalam Quiz designed to be uti...,

 • Daily Duas for kids

  Daily Duas for kids Created by Osratouna, Last Updated February 28, 2017, Version 3.2, Size 6.3M Downloads 100,000+, Votes 1213 Ratings 4.6

  Daily Dua for Kids is a collection of all the Duas (prayer of supplication) that we do in our day to day life, with Arabic audio, English and French translation and illustrations. ******* FEATURES **...,

 • Dua e Qunoot

  Dua e Qunoot Created by uniqueapps, Last Updated March 14, 2017, Version 1.4, Size 3.2M Downloads 100,000+, Votes 1216 Ratings 4.8

  Now You can easily learn Dua e Qunoot with beautiful mp3 audio voice. Dua-e-Qunoot read in Isha prayer.Dua e Qunoot Parhen aur sunain aur apni galitian darust karen. Dua e Qunoot in HD is free for al...,

 • Majlisunnoor

  Majlisunnoor Created by Ahlussunna Mission, Last Updated December 23, 2017, Version 1.0, Size 5.0M Downloads 100,000+, Votes 641 Ratings 4.6

  This application consists of Asma-ul Bader Baith(Text n Audio), which is requested By Seyed Heider Ali Shihab Al Husseini (Malabar), to read in Monthly Mahfils of "Majlisun-Noor", held in Muslim Mahal...,

 • Bedtime supplication - MP3

  Bedtime supplication - MP3 Created by Ayatapps, Last Updated February 16, 2019, Version 3.0, Size 14M Downloads 100,000+, Votes 748 Ratings 4.8

  tags sleeping supplication sleeping azkar , sleeping dua , Dhikrullah , sleeping prayers ,Azkari muslim Allah quran Hisn Almuslim Azkar Doaa daily azkar muslim Azkar Alnaom “Bedtime supplication-MP3”...,

 • Small Surah & Kalima (Full Offline Audio)

  Small Surah & Kalima (Full Offline Audio) Created by Mahfuz Rahman, Last Updated April 11, 2018, Version 121.0, Size 12M Downloads 100,000+, Votes 1092 Ratings 4.7

  25 Surahs provides both Arabic and English pronunciation with signification Surahs are: Surah Al-Fatiha Surah Ash-Shams Surah Al-Lail Surah Ad-Duha Surah Al-Inshirah Surah At-Tin Surah Al-Alaq...,

 • Mengaji.com

  Mengaji.com Created by Mengaji.com, Last Updated June 30, 2018, Version 0.3.41, Size 79M Downloads 100,000+, Votes 3540 Ratings 4.8

  Mengaji.com, our mission: To drive a new culture in mengaji among Muslims globally. Select Your Favorite Qari, Pick The Surah, Listen, & Practice Along. Version 1.0.3 Added Solat reminder for Malay...,

 • Malayalam Quran Audio

  Malayalam Quran Audio Created by App para smartphone Android, Last Updated October 1, 2018, Version 310.0.0, Size 6.3M Downloads 100,000+, Votes 847 Ratings 4.7

  ഖുർആൻ [മലയാളം] - Malayalam Holy Quran Audio Sound Voice MP3 The Quran (/kɔːrˈɑːn kor-ahn; Arabic: القرآن‎‎ al-Qurʾān,[n 2] literally meaning "the recitation"; also romanized Qur'an or Koran) is the c...,

 • Niskaaram

  Niskaaram Created by Codenex Solutions, Last Updated June 15, 2016, Version 1.4, Size 12M Downloads 100,000+, Votes 1214 Ratings 4.7

  Islamic Prayer guide with meaning in malayalam. New Feature Added. ✪ Prayer times for Kerala. ✪ Rate The Application Niskaaram. ✪ Click The +1 Button . ✪ Share it with your friends.,

 • IsLamika JaLakam™

  IsLamika JaLakam™ Created by mintbis, Last Updated April 18, 2018, Version 2.1.9, Size 6.9M Downloads 100,000+, Votes 8761 Ratings 4.7

  ★★ IsLamika JaLakam - Govt. of India Trademark Registered ★★ ? IsLam _____________ Eeamaan IsLam Kaaryangal, Path Malakkukalum Jolikalum, Quraanil Paranja Nabimaar, Asma'ul Husna. ? Niskkaaram ____...,

 • 10 Surah for Kids Offline

  10 Surah for Kids Offline Created by Nur Hasanah Mobile, Last Updated 2018-03-14, Version 4, Downloads 50,000 - 100,000, Ratings 3.0

 • Noushad Baqavi Islamic Speech

  Noushad Baqavi Islamic Speech Created by Fazeel Azeez, Last Updated 2018-01-10, Version 1, Downloads 50,000 - 100,000, Ratings 3.0

 • Burda With Meaning {Malayalam}

  Burda With Meaning {Malayalam} Created by Areekadan Thashrif, Last Updated December 18, 2015, Version 1.0, Size 4.0M Downloads 50,000+, Votes 210 Ratings 4.8

  ??????❣??❤? ? സുന്നീസുഹൃത്തുക്കൾക്കിതാ വീണ്ടുമൊരു ശുഭവാർത്ത ? ➡ ? പ്രവാചകപ്രകീർത്തനകാവ്യലോകത്തെ അമൂല്യനിധി? ?ഇമാം ബൂസ്വീരി തങ്ങളുടെ ഖസ്വീദതുൽ ബുർദഃ? ?മലയാള അർത്ഥവിശദീകരണത്തോടെ??? ?ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ....,

 • Sunni Tube ( Malayalam )

  Sunni Tube ( Malayalam ) Created by Areekadan Thashrif, Last Updated April 2, 2016, Version 1.0, Size 4.2M Downloads 50,000+, Votes 282 Ratings 4.7

  സുന്നികള്‍ക്ക് ഇതാ വീണ്ടുമൊരു സന്തോഷ വാര്‍ത്ത ???????? ? ഇനി നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ക്കും ,ഹദീസ് ക്ലാസ്സ്‌,തജവീദ് ക്ലാസ്സുകള്‍ക്കും മറ്റും ഇനി youtubഇലും മറ്റു വെബ്‌സൈറ്റിലും തിരയേണ്ട ആവ...,

 • ?Islamic Book Store │Free ?

  ?Islamic Book Store │Free ? Created by Areekadan Thashrif, Last Updated December 29, 2016, Version 1.21, Size 11M Downloads 50,000+, Votes 832 Ratings 4.6

  • Please Click link To Download From Externally and install it if you can not download it from play store http://tiny.cc/Islamic-Book-store Please make sure that you enabled "Unknown Sources"in Sett...,

 • ഹദീസുകൾ - Hadith Malayalam

  ഹദീസുകൾ - Hadith Malayalam Created by GameZone Apps, Last Updated September 28, 2018, Version 7.0, Size 2.3M Downloads 50,000+, Votes 243 Ratings 4.6

  ഇമാം ബുഖാരി, ഇമാം മുസ്ലിം, ഇമാം അബൂദാവൂദ്, തിര്‍മിദി, ഇബ്നുമാജ, നസാഈ മുതലായ ഹദീസ് പണ്ഡിതര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത മൂവായിരത്തോളം സ്വഹീഹായ ഹദീസുകള്‍...വിഷയാടിസ്ഥാനത്തില്‍. നാഥാ! ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും തെറ്...,

 • चालीस हदीस ए नबवी

  चालीस हदीस ए नबवी Created by Best Apps For Android, Last Updated September 21, 2018, Version 4.0, Size 5.6M Downloads 50,000+, Votes 121 Ratings 4.8

  40 ahadith in hindi,

 • Malayalam Dua

  Malayalam Dua Created by D-sha, Last Updated October 5, 2018, Version 9.1, Size 5.0M Downloads 50,000+, Votes 1091 Ratings 4.9

  *Selected dua in Arabic and Malayalam with Malayalam Meanings * Added dua's are chosen from Qur'an * Every dua has its meaning in malayalam. * Added zoom controls on each screen to adjust font size. *...,

 • Malayalam Islamic Quiz

  Malayalam Islamic Quiz Created by iQra Apps, Last Updated February 24, 2019, Version 2.0, Size 8.5M Downloads 50,000+, Votes 306 Ratings 4.5

  Islamic Quiz in Malayalam language. first Islamic quiz Mobile App in Malayalam language. *The Prophet Muhammad (peace be upon him) said: "The seeking of knowledge is obligatory for every Muslim." -( A...,

 • Fathhul Mueen -Arabic

  Fathhul Mueen -Arabic Created by Areekadan Thashrif, Last Updated February 8, 2016, Version 1.0, Size 4.0M Downloads 50,000+, Votes 176 Ratings 4.6

  ✨✨✨?✨✨✨✨✨?✨✨?✨✨✨ ? മുതഅല്ലിമീങ്ങള്‍ക്കും ഉസ്താദുമാര്‍ക്കും ഒരുപോലെ ? ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു അപ്പ് .❗❗? .... ✳ ? ????"ഇനി ഫത്ഹുൽ മുഈൻ എന്ന കിതാബ് (അറബിയിൽ) മൊബൈലിൽ വായിക്കാം ...???❗. .?ഇപ്പോള്‍ തന്നെ...,

 • Haddad Malayalam { With Audio}

  Haddad Malayalam { With Audio} Created by Areekadan Thashrif, Last Updated January 24, 2016, Version 1.0, Size 7.4M Downloads 50,000+, Votes 250 Ratings 4.7

  ?????????? ? നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹദ്ദാദ് പതിവാക്കുന്നവരാണെന്നറിയാം✅?? ??എന്നാൽ അർത്ഥമറിഞ്ഞ് ചൊല്ലാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ... ഉണ്ടാവും.... ➡പേടിക്കണ്ട...അതിനായി നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ Download ചെയ്യുകയേ വേണ്ടൂ.. ?വേ...,

 • Adkaar - Saheeh Hisnul Muslim

  Adkaar - Saheeh Hisnul Muslim Created by Al Islah Web Media, Last Updated October 3, 2016, Version 2.0.2, Size 5.5M Downloads 50,000+, Votes 1626 Ratings 4.7

  Android application based on the world renowned supplications book, Hisnul Muslim (Remembrance and Supplication from the Quran and Sunnah) by Sheikh Sa'eed bin Ali bin Wahf al-Qahtani and its Malayala...,

 • My Dua

  My Dua Created by Mian Asad Ali, Last Updated February 15, 2019, Version 1.7, Size 3.5M Downloads 50,000+, Votes 315 Ratings 4.8

  Update: Added 6 Kalimas with Urdu Translation ♥ ♥ ♥ This is an app where you just select your emotions and current feelings (e.g ANGRY,CONFIDENT,INSECURE etc. and it gives you an Ayat or Surah (in A...,

 • Malayalam Hadith[മലയാളം ഹദീസ്]

  Malayalam Hadith[മലയാളം ഹദീസ്] Created by SFRSM Infotech, Last Updated April 21, 2016, Version 1.4, Size 2.8M Downloads 50,000+, Votes 238 Ratings 4.6

  Important Info(for those who are upgrading from previous version) *****Please Uninstall and Re-install if app got crashed***** Hadith are the transmitted narrations concerning the speech, actions, ap...,

 • Al Dua - Malayalam

  Al Dua - Malayalam Created by CALINNO TECHNOLOGIES, Last Updated 2015-12-28, Version 2.22, Size 2.1M Downloads 50,000+, Ratings 3.0

 • Islam Padasala

  Islam Padasala Created by Islam Padasala, Last Updated 2016-11-05, Version 2.2, Downloads 10,000 - 50,000, Ratings 3.0

 • Ramadan Book

  Ramadan Book Created by Areekadan Thashrif, Last Updated May 19, 2018, Version 3.311, Size 15M Downloads 10,000+, Votes 255 Ratings 4.6

  *‼ഇത് നോക്കൂ??* *‼റമളാൻ App?* ❇റമളാനുമായി ബന്ധപെട്ട *എല്ലാ ദിക്റുകളും ദുആകളും* അടങ്ങിയ App ഇതാ നിങ്ങളുടെ വിരല്‍ തുമ്പില്‍ ‼ ‼??????‼ *?ഈ App ഇല്‍ അടങ്ങിയവ ?* ══════════════ *? റമളാനിലെ എല്ലാ ദിക...,

 • Thafheemul Quran

  Thafheemul Quran Created by D4media, Last Updated November 7, 2017, Version 1.4.0, Size 28M Downloads 10,000+, Votes 1699 Ratings 4.9

  Translation and Commentry of the Quran from Maulana Abul A'la Maududi's Thafheemul Quran in Malayalam and English, Complete Audio Edition of Thafheemul Quran in Malayalam.,

 • ഇസ്ലാമിക ക്വിസ്

  ഇസ്ലാമിക ക്വിസ് Created by GameZone Apps, Last Updated September 24, 2018, Version 6.0, Size 3.1M Downloads 10,000+, Votes 43 Ratings 4.7

  നിങ്ങളുടെ ജെനറല്‍ ഇസ്ലാമിക നോളജ് എത്രത്തോളമാണ് ? ടെസ്റ്റ് ചൈത് നോക്കിയോ? ക്വിസ് മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടോ? വിജയിക്കാറുണ്ടോ? ഒരു കൈ നോക്കിക്കൂടെ? അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ പറ്റി പഠിക്കുക എന്നാണ്...,

 • ഖുർആൻ ക്വിസ്

  ഖുർആൻ ക്വിസ് Created by GameZone Apps, Last Updated June 21, 2016, Version 2.0, Size 2.7M Downloads 10,000+, Votes 56 Ratings 4.7

  നിങ്ങളുടെ ജെനറല്‍ ഖുർആൻ നോളജ് എത്രത്തോളമാണ് ? ടെസ്റ്റ് ചൈത് നോക്കിയോ? ക്വിസ് മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടോ? വിജയിക്കാറുണ്ടോ? ഒരു കൈ നോക്കിക്കൂടെ? അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ പറ്റി പഠിക്കുക എന്നാണ് ഉദ...,

 • Wisdom Gallery

  Wisdom Gallery Created by Wisdom Islamic Organization, Last Updated May 14, 2018, Version 1.9.0, Size 9.1M Downloads 10,000+, Votes 110 Ratings 4.8

  Application for Wisdom Gallery,

 • Hajj Malayalam Guide

  Hajj Malayalam Guide Created by Ahlussunna Mission, Last Updated August 11, 2016, Version 1.0, Size 10M Downloads 10,000+, Votes 129 Ratings 4.8

  Hajj and Umrah Malayalam Guide provides easy-to-understand and complete Guide about the Hajj and Umra in Malayalam Language. *****Features***** - Learn how to perform Hajj with step by step instructi...,

 • Understand Quran Malayalam

  Understand Quran Malayalam Created by UnderstandQuran, Last Updated August 29, 2016, Version 1.7, Size 11M Downloads 10,000+, Votes 679 Ratings 4.9

  ഖുർആൻ പഠനം വളരെ എളുപ്പവും താല്പര്യ ജനകവുമാണെന്നു ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മെ ബൊധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഖുർആൻ മനസിലാക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശമാണല്ലോ. അതിനാൽത്തന്നെ അത് വളരെ ലളിതമായ അറബി ഭാഷയിലാണുള്ളത്....,

 • Al Adkar

  Al Adkar Created by Islamic Media Mission (IMM), Last Updated January 12, 2019, Version 2.1, Size 21M Downloads 10,000+, Votes 394 Ratings 4.8

  Al Adkar is an android version Application. It contains Quran, Adhkar and all other types of prayers that we require everyday. It is available in all 3 languages English, Arabic and Malayalam. * Full...,

 • Malayalam Hadees

  Malayalam Hadees Created by Abuzain, Last Updated 2016-03-14, Version 1, Size 2.6M Downloads 10,000+, Ratings 3.0

 • Muslim Jeevitham

  Muslim Jeevitham Created by AYYOOB KP NATTUKAL, Last Updated 2016-12-14, Version 1.2, Size 9.5M Downloads 10,000+, Ratings 3.0

 • Quran malayalam

  Quran malayalam Created by Koran, Last Updated 2017-10-03, Version 2, Size 3.5M Downloads 10,000+, Ratings 3.0

 • Book Written By M.A. Usthad

  Book Written By M.A. Usthad Created by Areekadan Thashrif, Last Updated August 24, 2015, Version 1.0, Size 10M Downloads 5,000+, Votes 129 Ratings 4.8

  ✳പണ്ഡിത തേജസ്‌ MA ഉസ്താദ്‌ ‼ ‼ എഴുതിയ مِصْبَاحُ الظُّلاَمْ ,فِي فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى خَيْرِ الْاَ نَامْ എന്ന ബുക്ക് ഇനി നിങ്ങല്ല്ക് മൊബൈലില്‍ നോക്കിയിട് വായിച്ചു മനസിലാക്കാം ..‼ ഇനി വിരല്‍ തുമ്...,

ഇസ്‌ലാം പാഠശാല Categories